Üretim Metotları:

 • Çevirmek
 • Soğuk şekillendirmek
 • Yivli
 • Çapraz delikli
 • Kirişli yanları delikli
 • Tırtıklı
 • Çentikli
 • Yüzeyli (polisajlı veya frezeli)
 • İçten dişli
 • Dıştan dişli
 • Puntasız
 • Perdahlı polisajlı